Voor 2022 is € 5 miljoen beschikbaar voor de voortzetting van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT) met focus op de versterking van de regionale en lokale aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld met de inzet van regionale projectleiders.