Als gemeente een project beginnen op het gebied van onderzoek en innovatie, MKB concurrentievermogen, koolstofarme economie of milieu en efficiënt gebruik van hulpbronnen? Gemeenten kunnen zich aanmelden voor subsidie voor projecten bij INTERREG Europe.

RVO heeft in kaart gebracht dat 16 INTERREG Europe projecten met Nederlandse deelname dit jaar zo'n € 25 miljoen subsidie krijgen. Van deze 16 subsidieaanvragen, zijn er 8 projecten waarbij Nederlandse partijen de voortrekker zijn. In totaal kwamen er 234 aanvragen binnen in de derde call van het INTERREG Europe programma, 54 projecten krijgen subsidie.

Meld uw project aan in de vierde call: open tot 22 juni!

De vierde call staat open van 7 mei tot 22 juni 2018. Voor deze aanvragen is nog ongeveer € 72 miljoen subsidie beschikbaar. Gemeenten kunnen zich nu aanmelden voor subsidie voor projecten die in het kader van de volgende onderwerpen vallen:

•    Onderzoek en innovatie
•    MKB concurrentievermogen
•    Koolstofarme economie
•    Milieu en efficiënt gebruik van hulpbronnen

Mooie resultaten bij de derde call

De Nederlandse partijen hebben mooie resultaten geboekt bij de uitslag van de derde call van het INTERREG Europe programma. Bij 1 op de 3 goedgekeurde projecten waren Nederlandse partijen betrokken. De factsheet van INTEREGG Europe geeft meer inzicht in de projecten van de derde call.

Wat is INTERREG Europe?

INTERREG Europe is onderdeel van het Europees Regionaal Ontwikkelingsfonds (EFRO). Om regionale ontwikkeling te realiseren, staat kennisdeling en leren van elkaar centraal. Om dit bereiken voorziet INTERREG Europe kansen voor regionale en lokale autoriteiten in heel Europa, om ideeën en ervaringen met publiek beleid uit te wisselen.

Projecten bij INTERREGG Europe krijgen 75%-85% van hun totale projectkosten gesubsidieerd. Het totale budget van INTERREG Europe bedraagt € 359 miljoen voor de periode 2014-2020.

Meer informatie