Rondom de totstandkoming van de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024 publiceren we een aantal essays. In dit essay heeft econoom Jan van der Lei (VNG) zich gebogen over de wet- en regelgeving die ervoor zorgt dat Nederlandse gemeenten tegen een zeer lage rente leningen kunnen aantrekken.

Provinciaal begrotingstoezicht

Om deze goedkope geldpolitiek blijvend te waarborgen pleit Van der Lei voor het samenvoegen van het provinciaal begrotingstoezicht op gemeenten, met de uitvoering van de artikel 12 saneringssteun regeling van de Financiële-verhoudingswet. Dit nieuwe toezicht kan vanwege het proces van herindelingen van gemeenten, en de voortschrijdende digitalisering van informatie, voortaan landelijk door een onafhankelijke instantie worden uitgevoerd.

Nieuwe normen nodig

Daardoor wint de uitvoering aan kwaliteit. Voor dit toezicht zelf, en om te bepalen of een gemeente met financiële problemen saneringssteun nodig heeft, zijn nieuwe normen nodig. De huidige wettelijke normen zijn hoognodig aan vervanging toe.

Meerjarenvisie

In een reeks essays ontwikkelt de VNG voor haar leden visies op actuele thema’s die in de toekomst gaan spelen. Deze visies komen tot stand met input vanuit gemeenten en zijn geschreven op persoonlijke titel. Deze essays dragen bij aan de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024 ('Gemeenten 24').

Eerder verschenen deze essays:

Meer informatie