Rondom de totstandkoming van de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024 publiceren we een aantal essays. In dit essay pleit hoogleraar Maarten Allers voor een duidelijke visie op de inrichting van lokaal bestuur. Volgens hem is er nu een gebrekkige samenhang tussen taak en schaal in het openbaar bestuur.

Het is nog maar de vraag of herindelen wel zoveel beter is voor de democratie dan samenwerken.

Leg de taak waar die hoort

Allers vraagt zich af of de gemeentelijke herindelingen wel het gewenste resultaat opleveren. Want gemeenten gaan ook niet minder samenwerken na herindeling. Bij herindeling en samenwerking is het niet of-of, maar en-en. Gemeenten worden groter èn werken meer samen. Dat suggereert dat de taakverdeling tussen de verschillende overheden misschien niet optimaal is. Dit essay houdt die taakverdeling tegen het licht en legt daarbij de verbinding met bestuurlijke schaal.

Meerjarenvisie

In een reeks essays ontwikkelt de VNG voor haar leden visies op actuele thema’s die in de toekomst gaan spelen. Deze visies komen tot stand met input vanuit gemeenten en zijn geschreven op persoonlijke titel. Deze essays dragen bij aan de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024. 

Eerder verschenen deze essays:

Meer informatie