Rondom de totstandkoming van de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024 publiceren we de komende tijd een aantal essays. In dit essay betoogt oud-directeur van de VNG en -politicus Joop van den Berg dat er op zijn minst behoefte is aan nieuwe denkbeelden over de bestuurlijke inrichting.

Taakdifferentiatie is volgens hem een alternatief voor herindelingen en gemeenschappelijke regelingen.

Taakdifferentiatie

De laatste decentralisaties hebben democratisch besturen in Nederland er niet gemakkelijker op gemaakt. Hoe kunnen kleine gemeenten hun taken nog goed uitvoeren? Volgens Joop van den Berg is taakdifferentiatie een goed alternatief voor herindeling en gemeenschappelijke regeling.'

Meerjarenvisie

In een reeks essays ontwikkelt de VNG voor haar leden visies op actuele thema’s die in de toekomst gaan spelen. Deze visies komen tot stand met input vanuit gemeenten en zijn geschreven op persoonlijke titel. Deze essays dragen bij aan de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024.