Veertien gemeenten waren het afgelopen jaar ambassadeur van het project Koplopers Cliëntondersteuning. Deze koplopers lieten zien hoe cliëntondersteuning kan worden ingericht en goed kan worden aangeboden aan mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben.

De ervaringen en aanbevelingen van de gemeenten zijn te vinden in het rapport ‘Het eerste jaar koplopers, inzichten en aanbevelingen voor cliëntondersteuning’.

Doorontwikkelen cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning helpt inwoners passende zorg en voorzieningen te regelen. Binnen het Koploperproject gingen de gemeenten aan de slag met het verbeteren van het aanbod, de vindbaarheid en de kwaliteit van cliëntondersteuning. Het rapport bundelt de ervaringen, inzichten en ambities die gemeenten kunnen gebruiken bij het doorontwikkelen van cliëntondersteuning.

Overkoepelende thema's

We signaleren vijf overkoepelende thema’s die voor elke gemeente van belang zijn voor de (door)ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige cliëntondersteuning.

Anne-Marie van Bergen, projectleider Koploperproject en senior-adviseur bij Movisie.

De vijf overkoepelende thema’s zijn: 

  • afbakening cliëntondersteuning
  • samenwerken in de lokale context
  • levensbreed en integraal aanbieden
  • betrekken van cliënten en inwoners
  • bekendheid en vindbaarheid

Meer informatie

Het Koploperproject Cliëntondersteuning is een initiatief van de VNG, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Movisie ondersteunt de uitvoering, het ministerie van VWS financiert het project. Hieronder het rapport zoals gepubliceerd op de site van Movisie en het gezamenlijke persbericht.