Welke alternatieve participatievormen zetten gemeenten in om inwoners/cliënten te betrekken bij het beleid in het sociaal domein?  Wat zijn de ervaringen met deze vormen, wat is de impact hiervan en wat betekent dit voor cliëntenparticipatie in gemeenten?

Momenteel loopt hierover een enquête van Movisie in samenwerking met de VNG. De enquête is uitgezet onder gemeentesecretarissen met het verzoek deze onder de aandacht te brengen bij de collega die betrokken is bij cliënten- en inwonerparticipatie in het sociaal domein.

Alternative participatievormen

Met alternatieve vormen bedoelen we alle tijdelijke (vaak informele) vormen van participatie om inwoners/cliënten te betrekken bij het gemeentelijk beleid. Denk aan online-panels, themagroepen, stads-/dorpsgesprekken, spelvormen, flitspeilingen, pizzameetings, burgertop etc. Steeds meer gemeenten zetten deze vormen in, naast een formele advies- of cliëntenraad, om meer (diverse) groepen inwoners te spreken en te betrekken. 

Publicatie uitkomsten

U kunt de enquête tot en met 16 juli invullen. Heeft u vragen over de enquête, neem dan contact op met Movisie: d.debruijn@movisie.nl.We houden gemeenten op de hoogte van de publicatie van de uitkomsten, die voor u bruikbare kennis kan opleveren om op een succesvolle manier invulling te geven aan cliëntenparticipatie.

Zie ook