Lokale en regionale overheden worden uitgenodigd voor een enquête over hun bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG's). Met de uitkomst daarvan wordt onder meer bijgedragen aan een toekomstige EU-strategie voor SDG’s. De enquête kan tot vrijdag 22 februari 2019 worden ingevuld.

De enquête is uitgezet door het Comité van de Regio’s (CvdR) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Enquête

Met de enquête wordt onderzocht hoe regionale en lokale overheden de SDG’s hebben geïmplementeerd of momenteel implementeren. Daarmee wordt onder meer de toekomstige EU-strategie voor SDG’s beïnvloed; kan beter worden gepleit voor een territoriale aanpak in het Europese en nationale besluitvormingsproces; en wordt de implementatie ervan bevorderd. Daarnaast neemt het CvdR uw input over de rol en prioriteiten die de EU zou moeten hebben met betrekking tot de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen mee in het advies over een ‘Duurzaam Europa in 2030’ dat ze in 2019 opstellen.

De enquête draagt ook bij aan het bredere OESO-programma ‘Een territoriale aanpak van de SDG’s: een rol voor steden en regio’s om niemand achter te laten’.

Achtergrond: SDG’s op decentraal niveau

In 2015 nam de VN de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling en 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen aan. Deze universele agenda bestrijkt alle beleidsterreinen en vereist betrokkenheid van alle belanghebbenden. Regionale en lokale overheden zijn belangrijke partners in het implementatieproces van de SDG’s. Volgens de OESO raakt 65% van de doelstellingen beleid dat door decentrale overheden wordt uitgevoerd.

Meer informatie