Hoe kunnen de instrumenten van de Omgevingswet gemeenten helpen bij het bereiken van de eigen klimaat- en energiedoelstellingen? 8 'proefgemeenten' gingen met deze vraag aan de slag. De resultaten van dit kennis- en leertraject zijn onlangs gepubliceerd.

8 proefgemeenten (Den Haag, Tilburg, Súdwest-Fryslân, Zoeterwoude, Goes, Groningen, Boxtel en Maastricht) gingen, in opdracht van het ministerie van BZK, aan de slag met de eigen ambities rond de energietransitie en de vertaling van deze doelen en ambities naar de instrumenten van Omgevingswet.

Welk instrument, programma, omgevingswaarde etc. is het meest effectief voor wat de gemeente wil bereiken? Die ambities varieerden van aardgas in wijken vervangen door een andere bron tot de ontwikkeling van een duurzaam bedrijventerrein. De resultaten van dit kennis- en leerprogramma zijn weergegeven in het eindrapport.

Meer informatie