De energietransitie biedt geweldige kansen voor de maatschappij, maar brengt ook kosten met zich mee die de lagere inkomens het hardst treffen. Hoe nemen we ook huishoudens met een kleine portemonnee mee in de energietransitie?

Dat is de centrale vraag waar de 13 gemeenten van de Community of Practice (CoP) 'Energietransitie Huishoudens met een Smalle Beurs’ zich mee bezighouden. Deze ambitieuze gemeenten maken beleid op het onderwerp 'inclusieve energietransitie' en slaan de handen ineen om van elkaar te leren.

Investeren in energiebesparing

Veel mensen hebben nu al moeite de energierekening te betalen, de kosten van de energietransitie komen hier nog bovenop. Huishoudens met een smalle beurs die willen investeren in energiebesparing, krijgen verduurzamingsmaatregelen vaak niet gefinancierd. 

De 13 gemeenten van de CoP hebben elkaar concrete projecten gepresenteerd die eraan bijdragen dat mensen met lage inkomens ook mee kunnen komen in de energietransitie. ECN documenteerde de themasessies op uitdagingen, best practices en oplossingen. 

Meer informatie

Het rapport hieronder, opgesteld door ECN in opdracht van onder meer de VNG, doet verslag van de bijeenkomsten uit het eerste jaar van de Community of Practice.

Heeft u vragen over dit rapport? Neem dan contact op met Koen Straver (ECN) via: straver@ecn.nl.