Op 5 maart bezocht minister van BZK Kasja Ollongren de regio Parkstad Limburg. Zij bezocht een aantal wijken in het gebied, waaronder een bouwproject in Kerkrade. Daar worden sociale huurwoningen gesloopt om energiezuinige sociale huurwoningen voor terug te laten komen.

Parkstad koploperregio

Regio Parkstad is koploperregio in de Green Deal Regionale Energiestrategieën omdat de transitie op regionaal niveau ruimtelijk in beeld is gebracht. Deze visualisatie biedt de mogelijkheid om verschillende opgaven zoals krimp en herstructurering te verbinden aan energiemaatregelen. Ook koppelt de regio de energietransitie aan maatschappelijke en sociale kansen. Zo voeren mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de energiescans uit waarmee de besparingspotentie in beeld komt. In Kerkrade wordt bij de herstructurering de woningen aardgasvrij gemaakt dankzij een innovatieve manier van verwarming. Daarbij werken partijen samen aan het hergebruik van materialen, afval- en waterstromen.

Samenwerking op regionaal niveau

Parkstad is een samenwerkingsverband van 8 gemeenten in Limburg. Door de energietransitie op ruimtelijk niveau in beeld te brengen, worden verschillende zaken verbonden aan energiemaatregelen. Bijvoorbeeld krimp, herstructurering, natuur en infrastructurele opgaven. Met deze vooruitstrevende regionale aanpak maakt Parkstad haar naam als koploperregio en aanjager van het Convenant Energietransitie Zuid-Limburg meer dan waar.

Meer informatie