Vorige week verscheen de eindrapportage van ‘Onbeperkt meedoen!’, een programma van het ministerie van VWS. In de rapportage staat wat er de afgelopen jaren in Nederland is gedaan om de samenleving inclusiever te maken.

Ervaringsdeskundigen verstellen in de rapportage waarom zij het belangrijk vinden om te blijven werken aan inclusie. Staatssecretaris Blokhuis heeft de eindrapportage met begeleidende brief aan de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.

Het doel van Onbeperkt meedoen!

Mensen met een beperking hebben recht op dezelfde kansen in de samenleving als ieder ander. Daarom is het kabinet in 2018 het programma Onbeperkt meedoen! gestart. Doel: merkbaar minder drempels in de samenleving waardoor mensen kunnen leven zoals ze dat zelf willen. Het programma is een praktische uitwerking van het VN-verdrag Handicap. In het verdrag staat wat Nederland moet doen om de positie van mensen met een beperking te verbeteren.

Veel bereikt...

De afgelopen 5 jaar is er al veel bereikt om Nederland inclusiever en toegankelijker te maken; samen met enthousiaste partijen én ervaringsdeskundigen. Veel ervaringsdeskundigen hebben de afgelopen jaren hun persoonlijke verhaal gedeeld en verteld wat een toegankelijke en gastvrije samenleving voor hun dagelijks leven betekent. Hun boodschap: investeer in mensen met een beperking, daar wordt ons land leuker van. Zo is er gewerkt aan drempelvrije sportaccommodaties, openbaar vervoer en gebouwen. Aan passende zorg en ondersteuning, toegankelijk onderwijs, betere toegang tot de arbeidsmarkt en online informatie en nog veel meer.

... maar nog steeds drempels

Maar de inclusieve samenleving is nog niet af. Mensen met een beperking ervaren nog steeds drempels in het dagelijks leven. Met de inspiratie en inzichten die het ministerie van VWS in de afgelopen 5 jaar heeft opgedaan, blijft het verder werken aan een toegankelijke en inclusieve samenleving. Het doel hiervan is dat iedereen zoveel mogelijk naar wens en vermogen mee kan doen en onbeperkt kan bewegen, ontwikkelen en genieten.

Meer informatie