Het  (eind)rapport van het traject ‘Wmo 2015 in uitvoering' komt voort uit de zoektocht van alle betrokken partijen hoe de vernieuwing kan worden doorgezet. Het rapport kijkt naar de brede vernieuwing vanuit de Wmo.

De eerdere rapportage ‘Wmo 2015 in uitvoering: passend en onderbouwd (lokaal) beleid voor hulp bij het huishouden’ richtte zich vooral op de vernieuwing bij de hulp bij het huishouden. Dit naar aanleiding van de uitspraken hierover van de Centrale Raad van Beroep.

Aansprekende initiatieven

In de gezamenlijke zoektocht bundelden gemeenten, de VNG, het ministerie van VWS en de NDSD hun krachten met brancheorganisaties ActiZ, BTN en VGN en cliëntorganisaties ANBO en Ieder(in). Drie kernthema’s werden gekozen waarop  vernieuwingsopgaven nader werden verkend. Daarnaast zijn we op zoek gegaan naar aanpakken en initiatieven die aansprekend waren en daarmee aanknopingspunten boden om op lokaal niveau de vernieuwing voort te zetten.

Inspiratiebron

In het nieuwe rapport is de opbrengst samengebracht. Het rapport is bedoeld als inspiratiebron voor alle partijen om vooral lokaal mee aan de slag te gaan. Het is daarmee ook een aanmoediging voor partijen om op lokaal niveau in gezamenlijkheid te vernieuwen en samen al doende te blijven leren en doorontwikkelen.

Ambitie

Hoewel het doorzetten van de vernieuwing vooral op lokaal niveau gestalte moet krijgen, spreken de betrokken partijen de ambitie uit om ieder vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid een bijdrage te blijven leveren aan het realiseren van ‘de bedoeling’ van de Wmo 2015. Dit in het besef dat we in gezamenlijkheid en al doende lerend verder komen: samen staan we sterk.

Meer informatie