Prinsjesdag 2021 laat zien dat het kabinet heeft geluisterd naar de zorgen van gemeenten. Ook in 2022 wordt de opschalingskorting bevroren en blijft dus € 300 miljoen (en loopt niet op naar € 570 miljoen). Een goede ontwikkeling, maar u kent ons standpunt: wij willen de volledige opschalingskorting van tafel.

In een videoboodschap reageert VNG-voorzitter Jan van Zanen op de Rijksbegroting 2022. Bekijk de video of lees de tekst hieronder verder.

 

Voor de tekorten jeugdzorg gaat er € 1,6 miljard euro naar gemeenten in 2022. Daarnaast krijgen gemeenten € 70 miljoen voor de energietransitie. 

Maar: er moeten in de formatie nog goede afspraken worden gemaakt over een oplossing van de structurele financiële problemen van gemeenten. 

Wensen

De VNG wil graag dat er ook voor lokale partijen ondersteuning komt. Dat betekent dat, naast de € 25 miljoen die beschikbaar is gesteld voor landelijke politieke partijen, er € 10 miljoen beschikbaar gesteld zou moeten worden voor lokale politieke afdelingen en partijen. Met de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 op komst is dit hét moment om de financiering gelijk te trekken. 

Verder willen we graag een oplossing voor aanzuigende werking van het abonnementstarief. En ook voor de grote uitdagingen waar gemeenten voor staan, moeten we nog goede financiële afspraken maken. Denk aan de uitvoering van het Klimaatakkoord, de woningtekorten en thema’s zoals regionale economie en digitalisering.

Daarom is het wenselijk dat er snel een nieuw kabinet komt waarmee we afspraken kunnen maken.