De eerste moties voor de ALV van 25 september zijn ingediend. In een ledenbrief deelt de VNG de moties en de preadviezen van het bestuur.

Volgende week volgt het tweede deel van de moties. Niet alle gemeenten hebben de gevraagde deadline van 14 september gehaald en over sommige moties vindt nog overleg plaats. Na de consultatie van het VNB-bestuur over de preadviezen bij de nagekomen moties, informeren wij u zo spoedig mogelijk. Dit wordt woensdag 23 of donderdag 24 september.

Moties

 1. 'Resolutie eerlijke financiële verhoudingen' van de gemeentelijke netwerken P10, M50, G40 en G4.
  Preadvies: overnemen
 2. 'Gemeenten hebben acuut meer structureel geld nodig'. Raden in verzet. Gemeente Zoetermeer e.a.
  Preadvies: overnemen
 3. 'Compensatieregeling voor de zwembaden om faillissementen te voorkomen' van de gemeente Leusden e.a.
  Preadvies: overnemen
 4. 'Toezegging bekostiging onderwijshuisvesting' van de gemeente Noordoostpolder e.a.
  Preadvies: overnemen
 5. 'Handhaving landelijk vuurwerkverbod' van de gemeente Utrechtse Heuvelrug e.a.
  Preadvies: overnemen
 6. 'Nationale parken' van de gemeente Utrechtse Heuvelrug e.a.
  Preadvies: overnemen
 7. 'Uitbreiding RES energieopwekkingssoorten' van de gemeente Buren.
  Preadvies: overnemen
 8. Resolutie: 'Los financiële problemen Jeugd en WMO op in alle gemeenten”'van de gemeente Schagen e.a.
  Preadvies bestuur: volgt

De moties worden in de ALV van 25 september 2020 behandeld bij agendapunt 6: Verantwoording moties eerdere ALV-en.

Stemgerechtigde namens gemeente

Elke gemeente kan een stemgerechtigde deelnemer opgeven om op de ALV te kunnen stemmen. De gemeentesecretarissen hebben hierover nadere informatie ontvangen. 

Meer informatie