De eerste uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2018' is verschenen. In de nieuwsbrief staat informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2018 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen. De wijzigingen hebben betrekking op meerdere doelgroepen, onder andere de doelgroep Banenafspraak.

Per 1 januari 2018 wordt het huidige systeem van premiekortingen vervangen door loonkostenvoordelen (LKV's). Er zijn vier varianten:

  • LKV oudere werknemer
  • LKV arbeidsgehandicapte werknemer
  • LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
  • LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

Om een LKV te ontvangen, moet de medewerker een doelgroepverklaring aanvragen bij UWV of de gemeente. Hierop geldt één belangrijke uitzondering: er komt een overgangsregeling voor lopende premiekortingen oudere werknemer en premiekortingen arbeidsgehandicapte werknemer.

Meer informatie