Jeugdhulp in gezinsvormen is verankerd in de Jeugdwet. Dat roept vragen bij gemeenten op, zoals: wat neem je op in het beleid en hoe faciliteer je dit? Om u hierbij te helpen startte vorig jaar het traject ‘Jeugdhulp in gezinsvormen’. Dit traject is onderdeel van het Actieplan Pleegzorg.

De eerste fase van het traject Jeugdhulp in gezinsvormen is bijna afgerond en binnenkort verschijnt een handreiking.

Traject

In het traject 'Jeugdhulp in gezinsvormen' werken VNG, Jeugdzorg Nederland, Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en Nederlands Jeugdinstituut samen, met ondersteuning van VWS. Zo willen zij gemeenten inzicht geven in mogelijkheden om jeugdhulp in gezinsvormen in te zetten.

  • Een concept-handreiking is besproken met gemeenten tijdens bijeenkomsten in januari en februari.
  • In een 'vrijdenkersgroep' is verder nagedacht over hoe je gezinsvormen breedkunt inzetten, als kinderen (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. De groep vrijdenkers bestond uit deskundigen, zoals pleeg- en gezinshuisouders. pleegzorgorganisaties, wetenschappers en gemeenteambtenaren. 
  • Het project is onderdeel van het Actieplan Pleegzorg dat de staatssecretaris van VWS eind maart 2017 naar de Tweede Kamer stuurt.
  • Begin mei zijn de handreiking en het bijbehorend denkkader klaar. 

Achtergrondinformatie

Kinderen die te maken krijgen met jeugdhulp kunnen het beste zo 'thuis' mogelijk opgroeien. Het liefst in hun eigen gezin, maar anders zoveel mogelijk in gezinsvormen die daarop lijken. Aan gemeenten de taak om dit in de praktijk vorm te geven. Jeugdhulp in gezinsvormen is verankerd in de Jeugdwet.

Meer informatie

Actieplan Pleegzorg