Het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid biedt gemeenten ondersteuning bij het ontwikkelen van een duurzame aanpak van eenzaamheid in de vorm van toolkitproducten, communicatiemateriaal en (gratis) advieskracht. Uitgangspunt is het lokaal beleid van de gemeente.

De VNG wil het aanbod voor gemeenten vanuit het landelijke programma Eén tegen eenzaamheid graag nogmaals onder uw aandacht brengen, 167 gemeenten maken hier inmiddels gebruik van. Gemeenten die nog niet zijn aangesloten, kunnen zich aanmelden via https://www.eentegeneenzaamheid.nl/mijn-gemeente/

Webinar voor wethouders

De VNG en het ministerie van VWS houden woensdag 8 juli van 16.00-17.00 uur speciaal voor wethouders het webinar 'Duurzame aanpak eenzaamheid'. Meld u aan via  https://vng.webinargeek.com/duurzame-aanpak-eenzaamheid.

Week tegen Eenzaamheid

De Week tegen Eenzaamheid loopt dit jaar van 1 t/m 8 oktober. Er is een handreiking beschikbaar met ideeën hoe u als gemeente deze week vorm kunt geven. Zie: https://www.eentegeneenzaamheid.nl/week-tegen-eenzaamheid/