Nieuwkomers die de vluchtelingstatus hebben gekregen, mogen in Nederland werken. Slechts een beperkt deel van de nieuwkomers in Nederland lukt het om betaald werk te vinden.

Het Instituut Gak begint daarom het programma ‘Een nieuw bestaan, een nieuwe baan’. Heeft u een goed idee om nieuwkomers aan het werk te helpen en zoekt u hier financiering voor? Kijk dan eens op de website van Instituut Gak of u voor subsidie in aanmerking komt.

Voor meer informatie kunt u bellen met projectadviseur Nathalie de Zoete, telefoon 035 – 625 90 38.

Meer informatie