Aandacht voor traumatische ervaringen van statushouders is essentieel. Sleutelpersonen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Dat is een van de lessen van het symposium ‘De helpende hand bij oorlogstrauma’ dat in april plaatsvond in Emmen.

Het symposium werd georganiseerd door samenwerkende organisaties op het gebied van vluchtelingen.

Traumatische ervaringen

Gedragsdeskundige Nanda de Bruin en orthopedagoog Annemarie Klok hielden een lezing voor een gehoor van meer dan honderd vrijwilligers. Het onderwerp was trauma, iets waar statushouders veel mee te maken hebben. Voorbeelden van traumatische ervaringen zijn:

  • Discriminatie
  • Stress
  • Druk van familieleden 
  • Verlies en rouw
  • Uitbuiting (organen afstaan, prostitutie, mensenhandel)

In Nederland  komen daar soms nieuwe traumatische ervaringen bij door het onduidelijke perspectief en door de lange procedure en problematiek rond gezinshereniging. Ook zijn er vaak financiële problemen. Belangrijke elementen voor mensen die werken met statushouders zijn stabiliteit, perspectief en mensen om zich heen die ze kunnen vertrouwen. Het is belangrijk om alert te zijn op emotionele reacties, en om een veilige plek te creëren.

Inzet sleutelpersoon

Sleutelpersonen inzetten is waardevol, juist bij psychische problematiek. Dat blijkt uit het verhaal van Nour Saadi (foto rechts), ze is actief als sleutelpersoon in Emmen. Saadi vertelde dat haar eerste jaren in Nederland zwaar waren. Ze had veel verdriet, weinig informatie en geen hulp bij haar traumatische ervaring. Maar Nour wilde zich geen slachtoffer voelen. Ze wilde haar gedachten veranderen voor de toekomst en gelukkig gaat het nu steeds beter. Vanuit haar ervaring vindt ze het belangrijk om anderen te helpen en dit doet ze ook volop. Zo is ze een Syrische Vrouwengroep gestart in Emmen.

Betaald werk

Saadi doet dit nu in haar rol als sleutelpersoon en vrijwillig, maar ze hoopt dat het extra opdoen van ervaring in Nederland in de toekomst zal leiden tot een baan. Na al haar vrijwillige inzet en steun aan de Syrische statushouders in Emmen is ze toe aan een volgende fase in haar leven. Met een eigen betaalde baan kan zij zelfstandig haar leven verder opbouwen.

Meer informatie