Gemeente Zwolle ziet de Omgevingswet als een kans om de samenwerking met de stad te professionaliseren en de integrale aanpak binnen de eigen organisatie te versterken. Hierbij zijn duidelijke communicatie en het durven loslaten van oude patronen volgens wethouder Ed Anker cruciaal. 

De ervaring leert dat het op deze vlakken nog weleens mis gaat, maar dit is voor de gemeente geen reden voor twijfel. Integendeel, ondanks dat de implementatie veel tijd en energie kost, levert het hele proces ook waardevolle, nieuwe inzichten op.  

Meer informatie: