Vanaf 1 januari 2023 is het mogelijk om een dwangbevel conform artikel 4:114 Awb uit te vaardigen om de kosten van afvoer en opslag van ontruimde woninginboedels te verhalen. Om dit mogelijk te maken is op verzoek van de VNG artikel 556 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aangepast.

In dit artikellid is sinds 1 april 2021 de zorgplicht van gemeenten opgenomen voor de afvoer en opslag van inboedels bij gedwongen woningontruimingen. De kosten die een gemeente hierbij maakt, kunnen worden verhaald op de executant, degene die bij de rechter om de woningontruiming heeft verzocht. Als een executant weigert om deze kosten aan de gemeente te voldoen, kan voortaan een dwangbevel worden uitgevaardigd.

Meer informatie

Zie de geactualiseerde versie van de Handreiking afvoeren en opslaan van inboedels bij woningontruiming (pdf, 833 kB)