Gemeenten vinden het hun verantwoordelijkheid om duidelijk te communiceren naar inwoners. Ze willen hier graag meer werk van maken en erbij ondersteund worden. De grootste behoefte heeft men aan standaardteksten voor webberichten, brieven en formulieren. 

Dat staat in een nieuw rapport over de praktijk en ondersteuningsbehoeften van gemeenten bij duidelijke overheidscommunicatie. In 2019 startte het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) met de Direct Duidelijk Brigade. Gemeenten zijn één van de doelgroepen van deze campagne. Met het onderzoek willen BZK en VNG achterhalen op welke manier gemeenten het beste geholpen zijn. Aansluitend willen we verkennen of bestuurlijke afspraken kunnen helpen om structureel aandacht voor duidelijke overheidscommunicatie bij gemeenten te verankeren.

Voorbeelden en modellen

De grootste behoefte hebben gemeenten aan goede voorbeelden en standaardteksten: webteksten, brieven aan inwoners en ondernemers en webformulieren. Het gaat dan vooral om duidelijke juridische teksten (liefst gedragen door de VNG), brieven uit het sociaal domein en teksten over landelijke thema’s zoals de Omgevingswet en de Nieuwe Wet Inburgering. Ook is er vraag naar standaard beeldbrieven (voor laaggeletterden) en een handreiking die helpt bij werken aan bewustwording en aanpak. De VNG wil dit samen oppakken met de Direct Duidelijk Brigade. In dit kader worden ambtenaren onder meer ondersteund door taalvaardige collega’s. BZK en VNG gaan over nauwere samenwerking de komende tijd in gesprek.

Draagvlak

Gemeenten vragen de VNG om ondersteuning bij het vergroten van het bestuurlijk en organisatorisch draagvlak voor directe overheidscommunicatie. In het kader van het project 'Aanjaagteam Digitale toegankelijkheid' zullen ambassadeurs de komende tijd hiervoor aandacht vragen.

Begrijpelijk 

Burgers en ondernemers zien 'begrijpelijkheid' als het belangrijkste kenmerk waar de overheidsdienstverlening aan moet voldoen. Slechts 50% vindt echter dat daar nu sprake van is, blijkt uit het onderzoek 'Wensen en waardering van de overheidsdienstverlening 2020' van BZK. 

Meer informatie