Voor de tiende keer presenteerde het ontwikkelteam van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) het kwartaalresultaat op de landelijke DSO-dag van 18 juni. Het thema: ready to interact.

Het Figitheater in Zeist was weer geheel ‘uitverkocht’, meer dan 500 mensen waren van de partij. Bert Uffen, programmadirecteur DSO-LV, keek in zijn openingspraatje terug naar de oorspronkelijke planning. Aanvankelijk zou de Omgevingswet op 1 juli van dit jaar ingaan. Uitstel was nodig omdat meer tijd nodig was, vooral voor het wetgevingstraject. ‘Maar’, zegt Uffen, ‘er is veel neergezet in de laatste 2,5 jaar.’

Op deze DSO-dag die - zoals altijd - goed bezocht is met meer dan 500 deelnemers, presenteren we voor de tiende keer wat er in het afgelopen kwartaal is ontwikkeld en hoe dit in de praktijk is beproefd. Uffen vertelt ook over de vertraagde technische ontwikkeling van de STOP TPOD. Dit is de standaard voor het aanbieden van omgevingsdocumenten aan het DSO-LV. Die is belangrijk om op het DSO-LV aan te kunnen sluiten, ermee te oefenen en te vullen. Marktpartijen, overheden en het DSO landelijke voorziening zijn het eens over de oplossing, maar de uitvoering vraagt iets meer tijd. De stabiele versie komt in oktober beschikbaar.

Praktijkproeven

‘De praktijkproeven met het DSO worden groter en complexer omdat ze de hele keten beslaan,’ zegt de lead productmanager DSO-LV, Joyce de Jong. Het gaat om drie hoofdstromen: het publiceren van omgevingsdocumenten, het tonen en zoeken van regels op de kaart, en het checken en aanvragen van vergunningen. Een belangrijk aspect daarbij is hoe de landelijke voorziening samenwerkt met lokale software en systemen van verschillende overheden.

Omgevingsplan

Daniël van Dijk (VNG) demonstreerde hoe je met voorbeeldregels uit het DSO kunt oefenen met een digitaal omgevingsplan. De VNG ontwikkelde daarvoor hulpmiddelen zoals een casco (structuur voor het omgevingsplan), staalkaarten en voorbeeldregels. In de praktijkproef lukte het om regels uit het omgevingsplan te tonen in het DSO en om juridische regels te koppelen aan vragenbomen zodat een gebruiker kan checken of hij een vergunning nodig heeft en wat hij moet doen om er een te krijgen. Ook belangrijk: de regels zijn in het DSO gekoppeld aan het gebied waar ze van toepassing zijn.

Waterschapsverordening

Izakjan Dekker (Waterschap Limburg) toonde samen met z’n collega’s hoe het is gelukt om een waterschapsverordening in z’n geheel aan te bieden aan het DSO, ook met toepasbare regels en werkingsgebieden. Zijn conclusie: het is goed mogelijk om bestaande plansoftware aan te sluiten op het DSO. In vaktaal: ‘je kunt het zo door ontwikkelen dat er STOP TPOD uitkomt’. Een punt van aandacht is de kwaliteit van de geo-data. In de proef bleek dat een klein vuiltje in een geo-bestand allerlei gekke dingen veroorzaakte.

Vragenbomen afstemmen

Joyce de Jong (DSO-LV) presenteerde hoe een garage-eigenaar die wil uitbreiden, straks in het Omgevingsloket verschillende overheden aan de slag kan voor een vergunning. In de viewer zijn weer tal van nieuwe functionaliteiten ingebouwd. Een belangrijke les van deze presentatie is dat het belangrijk is dat verschillende overheden de taal van de vragen(bomen) in het DSO op elkaar afstemmen. ‘Het is voor een gebruiker vreemd om in ene boom met je te worden aangesproken, en in de andere met u.’

Samenwerkingsfunctionaliteit

Vervolgens wordt een tipje van de sluier gelicht over de samenwerkingsfunctionaliteit, om het uitwisselen van gegevens tussen vergunningverleners en zaaksystemen van verschillende overheden mogelijk te maken. Ook vertelt Ruben Zijlmans van Geodan/Flo Legal over de techniek om juridische regels te vertalen naar toepasbare regels, en hoe je daar een bestand van kunt maken dat geschikt is voor het DSO.

Meer informatie

De DSO-dag was gecombineerd met de kennissessies van de VNG waarin VNG kennis en ervaringen deelt met gemeenten. Alle presentaties vindt u hier.

De volgende DSO-dag vindt plaats op 10 september.