Regioadviseur Tarik Divarci zit dagelijks bij gemeenten in Midden-Nederland aan tafel. Hij werkt voor Team Zorg van het VNG Kenniscentrum Handhaving & Naleving (KCHN), dat gemeenten bijstaat bij vaak complexe fraudesignalen binnen de Wmo 2015 en Jeugdwet.

Vanwege zijn specialistische kennis over strafrecht – hij heeft een achtergrond als opsporingsambtenaar – wordt hij de laatste tijd ook buiten zijn regio gevraagd voor advies over fraudepreventie. 

Zorgteam

Het zorgteam bestaat uit vier adviseurs die gespecialiseerd zijn in de advisering aan gemeenten met betrekking tot aanpak en onderzoek van concrete fraudesignalen en ook de advisering om zorgfraude binnen de Wmo 2015 en Jeugdwet te voorkomen.

We vroegen Tarik naar zijn ervaringen, 3,5 jaar na de decentralisatie van de Wmo 2015 en Jeugdwet naar gemeenten.

Zijn gemeenten in jouw regio inmiddels alert op fraudesignalen?

‘Gemeenten komen steeds meer in beweging om fraudesignalen op te pakken. Ze hebben er nu pas tijd voor lijkt het. Team Zorg ziet in ieder geval een toename in vragen en hulpverzoeken van gemeenten’, vertelt Tarik. ‘Wij benaderen ook zelf gemeenten, die ons bijvoorbeeld weer door een buurgemeente zijn aangedragen.

Momenteel ondersteun ik de gemeente Utrecht, waar twee toezichthouders rechtmatigheid bezig zijn met fraudeonderzoeken. De informatie die dit oplevert koppelen we terug aan de regio. Zo leren we van elkaar. En als er bijeenkomsten zijn in de regio, dan zorg ik dat ik daarbij ben. Ik vertel daar namens VNG KCHN over het belang van fraudepreventie. Dit opent de ogen van de bestuurders. Ambtenaren zijn mij daar dankbaar voor.’

Wat valt je op in jouw regio?

'Er zijn gemeenten die denken dat ze er met toezicht op kwaliteit – vaak een kwaliteitstoezichthouder bij de GGD – zijn. Maar juist preventie aan de poort is zo belangrijk en daarmee een toezichthouder op rechtmatigheid. We vinden allemaal dat mensen die daar echt recht op hebben goede zorg moeten krijgen van bonafide aanbieders.

Met preventie aan de poort kun je de eventuele rotte appels er eerder uit halen.’

 

 

Sommige gemeenten in zijn regio hebben wel een toezichthouder rechtmatigheid. ‘Maar’, zegt Tarik, die kan niet altijd handhaven omdat het bij gemeenten soms ontbreekt aan beleid. Als ik met een gemeente in gesprek ben, doorlopen we samen het proces: wie houdt het keukentafelgesprek, wat staat er in de beschikking, waar komt het fraudesignaal binnen? Dit gaan we dan samen in kaart brengen.’

Welk advies wil je meegeven aan gemeenten?

‘Ik kan er zo wel drie opnoemen’, begint Tarik: ’Bewaak de afspraken die je van tevoren hebt gemaakt. Door de te behalen doelen regelmatig te checken komen eventuele onjuistheden aan het licht. Ten tweede: betrek bij een onderbuikgevoel de toezichthouder rechtmatigheid direct bij de casus. Vaak wordt gedacht dat je de toezichthouder pas achteraf inschakelt, maar laat hem of haar samen met bijvoorbeeld de Wmo- of wijkconsulent het keukentafelgesprek voeren.

En ten slotte: ga aan de slag met een casus en doorloop alle processen, dan kom je vanzelf de eventuele gaten tegen. Team Zorg kan gemeenten hierbij ondersteunen.’

Meer weten?