Team Zorg van VNG KCHN ondersteunt gemeenten bij vragen en casussen over fraudepreventie in de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Wat zijn de resultaten van het team? We vroegen Janneke van Vugt, programmamanager rechtmatige zorg, naar haar ervaringen.

'We hebben als team de afgelopen 4 jaar veel bereikt,' vertelt Janneke in een interview. In het begin was het pionieren maar inmiddels is er een professioneel team met experts. Gemeenten erkennen en waarderen onze expertise en inzet.

Team Zorg is een belangrijke schakel geworden in de zorgketen, specifiek bij het voorkomen van fraude.

We zijn het aanspreekpunt voor gemeenten, het ministerie van VWS en ook steeds meer voor andere ketenpartners.'

Janneke gaat ook in op de ontwikkelingen die ze op gemeenten af ziet komen, zoals de Wet gegevensdeling en Rechtmatige Zorg.

Meer informatie

U leest het hele interview op de website van VNG KCHN.

Zie ook:  www.vng.nl/fraudepreventie