Overgewicht komt steeds vaker voor, al onder hele jonge kinderen. Suikerrijke dranken zoals energiedrankjes zijn daarbij de grootste boosdoener. Het is daarom tijd dat er in Nederland een taks op suikerrijke drankjes komt. Dat stellen drie wethouders zorg in NRC.

De wethouders Sven de Langen (Rotterdam), Simone Kukenheim (Amsterdam) en Linda Voortman (Utrecht) roepen het kabinet op om zo snel mogelijk onderzoek te doen naar de invoering van een suikertaks. Sinds de eeuwwisseling is suiker goedkoper geworden, terwijl gezonde voedingsmiddelen als groente en fruit in prijs zijn gestegen. In hun steden zien de wethouders een buitenproportioneel aanbod van ongezonde en suikerrijke producten. En dat is volgens hen een groot probleem. Te veel suiker leidt tot onder andere overgewicht en hart- en vaatziekten. De zorgkosten gerelateerd aan ongezonde voeding blijven stijgen.

Meer informatie