Voor politieke ambtsbekleders met een beperking is heel onzeker welke invloed de vergoeding voor het politieke werk heeft op hun inkomen. Dat is een van de belangrijke bevindingen uit een onlangs afgerond onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Een andere conclusie is dat politieke ambtsdragers met een beperking ondersteuning nodig hebben om dezelfde uitgangspositie te hebben als mensen zonder beperking. Verder laat de toegankelijkheid van overheidsgebouwen te wensen over.

Slechte vertegenwoordiging

Het onderzoek startte naar aanleiding van de motie Voortman/Van Dijk. Otwin van Dijk, destijds Kamerlid voor de PvdA, besefte dat mensen met een beperking wel heel slecht vertegenwoordigd zijn in het politieke leven: 15% van de Nederlanders heeft een beperking, maar van alle politieke ambtsbekleders slechts 0,5%.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken interviewde de afgelopen twee jaar mensen met een beperking die actief zijn – of hadden willen zijn – in de politiek, bekeek internationale studies en voerde diverse paneldiscussies. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt voor de standpuntbepaling van het kabinet later dit jaar.

Meer informatie