Hoeveel moet je als gemeente investeren in vroegsignalering van schulden, en wat levert het je uiteindelijk op? In opdracht van Schouders Eronder is een draaiboek gemaakt waarmee je een businesscase kunt opstellen voor vroegsignalering van schulden.

Het draaiboek voor het maken van een businesscase helpt je bij het opstellenĀ van een onderbouwd plan van aanpak voor vroegsignalering.

De maatschappelijke businesscase levert concreet op:

  • analyse van het probleem
  • de lokale (maatschappelijke) kosten en baten
  • een inventarisatie van effecten
  • indicatoren voor monitoring

Meer informatie

U vindt het draaiboek en de businesscase onderaan het nieuwsbericht op de website van Schouder Eronder.