Geheel volgens planning verscheen vandaag het ‘Draaiboek implementatie Wnra’. Dit draaiboek dient als leidraad voor gemeenten en gelieerde organisaties bij de voorbereiding op de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020.

Het draaiboek is opgesteld door Driessen HRM in opdracht van de VNG, en kwam tot stand in samenspraak met een projectgroep bestaande uit vertegenwoordigers van gemeenten.

Doel van het draaiboek

Het draaiboek beoogt een praktische handleiding te zijn voor medewerkers van gemeenten die beroepshalve betrokken zijn bij de voorbereiding en vormgeving van de normalisering van de rechtspositie. Met het draaiboek willen we bevorderen dat alle noodzakelijke voorbereidende activiteiten in de aanloop naar 1 januari 2020 op het juiste moment en in de juiste volgorde worden opgepakt.

Het draaiboek kan dan ook worden gebruikt als basis voor het projectplan-Wnra. Behalve een handleiding voor opeenvolgende activiteiten, bevat het draaiboek informatie en aanknopingspunten aan de hand waarvan de verschillende onderwerpen op organisatieniveau verder kunnen worden uitgewerkt. 

Meerdere versies

Omdat een aantal zaken die voor de in- en uitvoering van de Wnra belangrijk zijn, nog onbekend of ‘in-wording’ zijn (zoals het aanpassen van wet- en regelgeving en het tot stand komen van de eerste cao-gemeenten) wordt in het draaiboek gewerkt met een aantal aannames. Deze aannames zullen in de loop van de tijd worden bevestigd, dan wel door de werkelijkheid worden achterhaald.

Dit betekent dat we in de komende maanden nieuwe versies van het draaiboek publiceren, gebaseerd op actuele ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht. Uiteraard verwerken we suggesties en signalen in de nieuwe versies. Stuur uw aanvullingen en suggesties naar paul.dubois@vng.nl 

Basiscursus Wnra

Samen met het draaiboek ontwikkelde Driessen HRM de ‘Basiscursus implementatie Wnra’. Deze cursus van een halve dag, is bedoeld voor medewerkers die als kwartiermaker de invoering van de Wnra in hun organisatie moeten voorbereiden. Tijdens de cursus worden de verschillende stappen in het draaiboek doorgenomen en van context voorzien.

Meld u aan voor deze cursus (€ 95 p.p.) via de site van Driessen HRM: www.driessen.nl/wnra 

Meer informatie