Steeds meer eigenaren van woningen gaan op zoek naar informatie om hun huis te verduurzamen. Het lokale energieloket speelt daarin een belangrijke en logische functie. 

Het ministerie van BZK en de VNG gaan daarom in de eerste maanden van 2020 samen met gemeenten minimumcriteria uitwerken voor lokale energieloketten. De eerder daartoe gemaakte inventarisatie (najaar 2018) vormt de basis. 

Effectiever inzetten op regionale samenwerking

Gemeenten ontvangen in de decembercirculaire, afhankelijk van het aantal koopwoningen, tussen de EUR 25.000 en EUR 74.000 om de informatievoorziening naar woningeigenaren verder vorm te geven. Dit kan een stimulans zijn om de bestaande regionale samenwerking in de energieloketten effectiever in te zetten.

Landelijk digitaal energieloket

Het Rijk werkt (in samenwerking met Milieu Centraal) aan de ontwikkeling van een landelijk digitaal platform: het landelijke energieloket voor woningeigenaren. Gemeenten en gemeentelijke energieloketten kunnen bij Milieu Centraal terecht voor alle praktische vragen over het gebruikmaken van de modules van het landelijk digitaal platform. Het platform kent op termijn minimaal 5 verschillende modules:

  1. Algemene informatie over energetische maatregelen
  2. Adviesmodule met hulp voor het kiezen van maatregelen passend bij de eigen woning
  3. Informatie over alle subsidiemogelijkheden
  4. Zoek-en-vindmodule met aanbieders (bouw, isolatie, installatie) die de maatregelen kunnen uitvoeren
  5. Zoek-en-vindmodule met aanbieders van financiële producten die kunnen helpen bij het bekostigen van de maatregelen

Bijeenkomst

VNG en BZK organiseren op dinsdag 11 februari (van 13 tot 16 uur) een bijeenkomst voor gemeenten en hun energieloketten om de mogelijke koppelingen tussen het landelijk digitaal platform en gemeentelijke energieloketten toe te lichten en samen te kijken waar verbeteringen mogelijk zijn. Een exacte locatie wordt later bekend gemaakt. Gemeenten die interesse hebben kunnen zich alvast aanmelden door een mail te sturen naar dirk.waldschmit@minbzk.nl