In opdracht van VWS wordt onderzoek gedaan naar de betekenis en waarde van het persoonsgebonden budget (pgb) voor budgethouders. Hierover worden groepsinterviews gehouden met onder meer gemeenten. Ook uw input is zeer waardevol. Doet u mee?

Onderzoeksbureau Significant Public bekijkt de ontwikkelingen van het pgb in de tijd en de huidige uitvoering van en ervaringen met het pgb in het licht van de oorspronkelijke bedoeling van het pgb. Zij zijn aangekomen in de fase van verdiepende bijeenkomsten met verstrekkers (gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars), zorgverleners en cliëntorganisaties. 

In deze (homogeen samengestelde) bijeenkomsten staat de vraag centraal hoe de aanwezigen vanuit hun perspectief en zicht op het beleid en de huidige praktijk aankijken tegen de betekenis en waarde van het pgb. In hoeverre draagt dit bij aan de oorspronkelijke doelen van het pgb? Worden de juiste mensen bereikt? Hoe kijken de deelnemers aan de bijeenkomsten aan tegen de kwetsbaarheden (in de uitvoering) van het pgb? Wat zijn elementen om te behouden en wat moet er anders?

 De groepsbijeenkomsten met vertegenwoordigers van beleid en uitvoering van het Jeugd-pgb zijn digitaal en vinden (afhankelijk van de aanmeldingen) plaats op:

  • woensdag 7 april, van 13.00 tot 15.00 uur of
  • maandag 12 april, van 12.30 tot 14.30 uur

Naast deze bijeenkomst vinden er nog 3 andere bijeenkomsten plaats, met vertegenwoordigers van beleid (Wmo-pgb) en met toezichthouders (Wmo en Jeugd). 

Aanmelden

U kunt zich hiervoor bij Jaap Meijer van Significant Public, via jaap.meijer@significant.nl. Een week voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u de bevestiging van deelname en een topiclijst en achtergrondinformatie ter voorbereiding op de bijeenkomst.