De KoopWijsPrijs ondersteunt bij Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Dit jaar wordt de KoopWijsPrijs uitgereikt aan een aansprekend inkoopproject. Alle overheden en organisaties belast met het uitvoeren van een publieke taak kunnen meedoen.

Deelname

U kunt deelnemen aan de strijd om de KoopWijsPrijs door een project in te dienen dat is afgerond tussen juli 2017 en juni 2018. Ook private organisaties/bedrijven mogen de jury tippen over goede ervaringen met mooie MVI trajecten vanuit publieke organisaties. Uit alle (geldige) inzendingen zullen 5 projecten genomineerd worden. Indienen kan tot en met 5 juli 2018. U kunt voor het indienen van het project de vragenlijst gebruiken. Waar gaat de jury op letten? Dat verklapt de vragenlijst. Er wordt onder andere gekeken naar ambitie, verankering van MVI in de organisatie, effect en interactie met marktpartijen.

De Prijs

De KoopWijsPrijs is ontworpen door lokaal ontwerpbureau de Kabelfabriek. Bij het ontwerp van de prijs is nagedacht over duurzaamheid. Zo zijn de materialen waaruit deze bestaat: hout dat (aantoonbaar) uit duurzaam beheerde bossen komt en hergebruikte kunststof. Dit in het kader van de thema’s biobased en circulaire economie. Als u kans wilt maken op een prijs moet u natuurlijk wel uw project indienen.

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden kan via KoopWijsPrijs
Meer informatie: Vragenlijst voor aanmelden KoopWijsPrijs