Welke zorginhoudelijke informatie willen professionals binnen de Wmo met elkaar kunnen uitwisselen? Om hier inzicht in te krijgen zijn het Zorginstituut en Ketenbureau i-Sociaal Domein een behoeftepeiling gestart. Doet u mee?

De behoeftepeiling van dit onderzoek bestaat uit 3 opeenvolgende onderzoeksfases:

  1. Het vooronderzoek: deze fase van het onderzoek richt zich op begripsverheldering: wat verstaan we onder zorginhoudelijke informatie?
  2. De behoeftepeiling: In semi-gestructureerde interviews (digitaal) gaan we in gesprek met professionals binnen de Wmo om inzicht te krijgen in hun wensen en behoeften rondom de uitwisseling van zorginhoudelijke informatie.
  3. De werksessies: In een creatieve sessie (op locatie of digitaal) toetsen we de resultaten en realiseren een gezamenlijk beeld.

Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan de eerste fase van het onderzoek, het vooronderzoek. In deze fase verkennen we met elkaar wat partijen verstaan onder zorginhoudelijke informatie binnen de Wmo.

Meedoen aan het onderzoek?

Vul dan de korte vragenlijst in, dit kan tot 17 september.

> Naar de vragenlijst (zorginstituutnederland.nl)

Aanleiding

In het sociaal domein (Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet) bestaat een toenemende behoefte om zorginhoudelijke gegevens op een veilige manier uit te wisselen. Op dit moment is gegevensuitwisseling in het sociaal domein echter nog vooral gericht op het ondersteunen van het administratieve proces: van beschikking tot declaratie en verantwoording.  

Meer informatie

Wilt u meer weten over de behoeftepeiling en het vervolg? Kijk op de website van i-sociaaldomein