De doelgroep van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) is uitgebreid met grenswerkers en AOW'ers. Dit leidt tot aanpassingen in het modelaanvraagformulier.

Vandaag verscheen de ministeriële regeling waarmee de doelgroep van de Tozo wordt uitgebreid. Staatssecretaris Tamara Van Ark (SZW) kondigde dit vorige week al aan in een brief aan de Tweede Kamer.

Nieuwe doelgroepen

De volgende doelgroepen krijgen toegang tot de lening bedrijfskapitaal Tozo of de uitkering levensonderhoud Tozo:

  1. De AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemer kan vanaf 8 mei een lening bedrijfskapitaal Tozo aanvragen.
  2. De zelfstandig ondernemer die in Nederland woont en een bedrijf in de EU, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland heeft, kan vanaf 8 mei bijstand voor levensonderhoud Tozo aanvragen.
  3. De zelfstandige die in de EU, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland woont, een bedrijf in Nederland heeft en sociale premies afdraagt in Nederland, kan vanaf 18 mei een lening bedrijfskapitaal Tozo aanvragen.

Uiteraard moeten deze zelfstandigen ook aan de overige Tozo-voorwaarden voldoen.

Aanvragen via de gemeente Maastricht

Voor de zelfstandig ondernemer woonachtig in het buitenland, met een bedrijf in Nederland is de gemeente Maastricht bereid gevonden om voor het hele land alle aanvragen voor de lening bedrijfskapitaal Tozo te behandelen. Vanaf 18 mei kunnen ondernemers de lening bedrijfskapitaal aanvragen, nadere informatie hierover volgt nog.

Aanvragen via de eigen gemeente

De zelfstandig ondernemer woonachtig in Nederland (met een bedrijf buiten Nederland) kan een aanvraag voor de uitkering levensonderhoud Tozo indienen bij de gemeente waar hij woont. Dit geldt ook voor aanvraag lening bedrijfskapitaal van de AOW-gerechtigde zelfstandige.

Nieuwe versie modelaanvraagformulier 

Het modelaanvraagformulier op de website van de VNG en Divosa is aangepast aan de ministeriële regeling (op 1 mei gepubliceerd) en de AMvB Tozo (op 21 april gepubliceerd).

De aanpassingen

Op basis van de ministeriële regeling is het volgende aangepast:  

  • Er zijn vragen toegevoegd voor grenswerkers (hoofdstuk 7).
  • De AOW-leeftijd is niet meer opgenomen als uitsluitingsgrond voor de lening bedrijfskapitaal.

Op basis van de AMvB Tozo is het volgende aangepast:

  • Het inkomensbegrip is nader toegelicht. Hierover waren veel vragen. Deze uitleg kan worden gebruikt om ondernemers die een nieuwe aanvraag doen te instrueren. De geactualiseerde handreiking Tozo (link) geeft hierop een nadere toelichting.
  • Het hebben van een uitkering levensonderhoud Bbz is toegevoegd als uitsluitingsgrond.
  • De mogelijke startdata van de uitkering levensonderhoud zijn nader ingevuld, daarbij is aangesloten op hele kalendermaanden.
  • De vraagstelling bij het beschrijven van het liquiditeitsprobleem voor de lening bedrijfskapitaal is uitgebreid.
  • Verder zijn er enkele redactionele wijzigingen doorgevoerd.

Oproep aan gemeenten 

Het ministerie van SZW, de VNG en Divosa roepen gemeenten op hun Tozo-aanvraagformulieren voor 8 mei in lijn te brengen met de nieuwe versie van het modelaanvraagformulier en pas daarna aanvragen van grenswerkers en AOW’ers in behandeling te nemen. Mochten deze ondernemers hiervoor al contact zoeken met hun gemeente, dan kan de gemeente eventueel alvast een melding in ontvangst nemen en de ondernemer het aangepaste formulier na 8 mei toesturen.

Handreiking

De Handreiking Tozo wordt op dit moment geactualiseerd. Een nieuwe versie verschijnt binnenkort.