Wethouders krijgen van Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) de komende tijd een kenner cadeau: een ervaringsdeskundige die te maken heeft met zorg en welzijn in de eigen gemeente. De kenner kan over zijn ervaringen, problemen en oplossingen van gedachten wisselen met de wethouder.

De eerste wethouders en kenners, afkomstig uit negen gemeenten, werden vandaag aan elkaar gekoppeld tijdens het VNG Jaarcongres in Maastricht.

Oproep

De negen gemeenten zijn: Zoetermeer, Kerkrade, Sint Anthonis, Zutphen, Arnhem, Kampen, Maastricht, Voorschoten en Zeist. De Patiëntenfederatie, Ieder(in) en de VNG  roepen andere gemeenten op hun voorbeeld te volgen. U kunt daarvoor contact opnemen met de Patiëntenfederatie en Ieder(in). 

 foto: Ieder(in)

VN-verdrag

#Kennercadau is in de geest van het VN-verdrag Handicap. In dat verdrag staat namelijk dat mensen met een beperking moeten worden betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van al het beleid dat hen aangaat. Ieder(in) en Patiëntenfederatie borduren met de actie voort op de succesvolle actie #Patiëntcadeau waarbij patiënten gekoppeld werden aan Kamerleden.

Ondersteunende organisaties

Er wordt samengewerkt met een groot aantal organisaties van mensen met een beperking en chronisch zieken die lokaal of regionaal netwerken hebben van ervaringsdeskundigen. Deze ondersteunende organisaties zijn: Wij Staan Op! LFB (de organisatie van mensen met een verstandelijke beperking), Koepel adviesraden sociaal domein, oogvereniging, zorgbelang, burgerkracht Limburg, MS vereniging Nederland, Dwarslaesie organisatie Nederland, Alzheimer Nederland, Per Saldo, Spierziekte Nederland en Samen Sterk zonder Stigma.

Cliëntondersteuning

Gemeenten kunnen zich ook aanmelden voor het uitgebreide VNG-koploperproject Cliëntondersteuning. Naast de 14 bestaande gemeenten zijn we op zoek naar 14 nieuwe gemeenten die deel willen nemen aan dit project. Geïnteresseerde gemeenten kunnen zich melden bij Elise Luijcx van de VNG: Elise.Luijcx@VNG.NL, tel.  06 – 40 77 55 35 of bij Anne-Marie van Bergen van Movisie: A.vanBergen@movisie.nl, tel. 06 - 55 440 655.

Meer informatie