Ruim 100 gemeenten zetten zich actief in voor een rookvrij beleid en dat aantal groeit sterk. De Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds, samenwerkend in de Alliantie Nederland Rookvrij (ANR), hebben de ambitie dit aantal volgend jaar te verdubbelen tot 250.
 

De maatschappelijke beweging om te komen tot een Rookvrije Generatie krijgt ook op lokaal niveau steeds meer vorm.

Meer draagvlak voor rookvrije plekken

ANR roept samen met GGD GHOR Nederland en VNG gemeenten op om actief bij te dragen aan een Rookvrije Generatie. Deze gemeenten kunnen rekenen op maatschappelijke steun; een ruime meerderheid van de Nederlanders (61%) vindt dat gemeenten zich moeten inzetten voor een Rookvrije Generatie. Ook het draagvlak voor het rookvrij maken van plekken waar kinderen komen is hoog en afgelopen jaren duidelijk gestegen. Meer dan 75.000 Nederlanders hebben hun handtekening gezet op rookvrij.nl, waarmee ze pleiten voor een rookvrije speeltuin, sportvereniging of schoolplein.

Elke gemeente kan bijdragen

Voorzitter van de VNG Jan van Zanen: 'Gemeenten kunnen op verschillende manieren bijdragen aan een Rookvrije Generatie. Er zijn al veel voorbeelden: de ene gemeente maakt zich hard voor meer rookvrije plekken waaronder het eigen gemeentehuis, de andere gemeente schrijft een rookvrij beleid of brengt partijen bij elkaar. Kies wat bij jouw gemeente past en doe mee met de Rookvrije Generatie.' 

Meer informatie

Zie ook