Hoe kunt u als schuldhulpverlener systematisch aan de slag met een eigen vraagstuk? Het programma Schouders Eronder biedt een methodiek aan. In een leernetwerk kunt u hierover meer te weten komen. 

Schouders Eronder biedt leernetwerken aan op de thema’s Arbeidstoeleiding en schulden en Zelfstandigen en schulden.

Hoe gaat het in z’n werk?

Een leernetwerk bestaat uit meerdere (online) bijeenkomsten. Centraal staat: lerend oefenen, reflecteren en werken aan een eigen actieplan. Hierin worden geleerde lessen uit de praktijk, inzichten uit de wetenschap, de ervaringen van andere deelnemers en deskundigheid van experts meegenomen. Schouders Eronder ondersteunt deelnemers tijdens het hele traject.

Meer weten?

Kijk op de website van Schouders Eronder en meld u aan! De leernetwerken starten weer in september.

Schouders Eronder is een samenwerkingsverband tussen Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en de VNG.