Inclusie is een rode draad door de Global Goals agenda: zorgen dat iedereen kan meekomen in de duurzame, inclusieve toekomst. Daarom organiseren de VNG-programma’s Gemeenten4GlobalGoals en Iedereen Doet Mee! een praktijkproef over de koppeling tussen de Global Goals en lokale inclusie. Sluit u zich ook aan?

Het doel van de praktijkproef is om gemeenten te helpen lokaal invulling te geven aan inclusie vanuit de Global Goals agenda. Inclusie vatten we breed op: dit kan gaan om inclusie van mensen met een beperking, inclusie van bevolkingsgroepen, diversiteit; uw gemeente kan tijdens de eerste bijeenkomst aangeven waarop u zich wilt richten in dit traject. 

Tijdens het traject leren de deelnemers van elkaar én van good practices van buitenlandse gemeenten over inclusie en Global Goals. Verder coachen we u in het verder ontwikkelen van uw lokale Global Goals- en inclusieplannen, zoals een Lokale Inclusie Agenda. Vanuit deze plannen stellen we een publicatie op waarin deelnemende gemeenten als goed voorbeeld staan. Deze publicatie krijgt ook een internationaal podium. 

Eerste bijeenkomst op 13 april

De uitwisseling vindt plaats in informele sfeer, waarin onderling leren centraal staat. In totaal worden 5 online sessies van zo’n 2 uur per keer georganiseerd in de periode april-september 2021, met ongeveer 5 deelnemende gemeenten. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 13 april 2021 van 13.30 tot 15.30 uur, en draait om kennismaking en bepalen van wensen en ambitie in dit traject. Aanmelden kan via GlobalGoals@vng.nl onder vermelding van Deelname praktijkproef Global Goals en lokale inclusie.

Meer informatie