'Dé eenzaamheid oplossen kan niemand, maar iedereen kan wel iemands eenzaamheid doorbreken. Op lokaal niveau kunt u vandaag nog van betekenis zijn. Lokale coalities vormen de spil van de aanpak tegen eenzaamheid omdat daar organisaties de samenwerking vinden voor een lokale aanpak op eenzaamheid.'

Deze oproep doet het landelijke actieprogramma Eén tegen eenzaamheid. Doel van het programma is de trend van eenzaamheid onder ouderen te doorbreken: 'We streven naar een lokale aanpak en coalitie in elke gemeente. Vanuit het programma ondersteunen we bij het (verder) vormgeven van een lokale aanpak/coalitie.'

Lokale aanpak tegen eenzaamheid

Namens Eén tegen eenzaamheid bezoeken ambassadeurs Eric van der Burg en Marianne van den Anker wethouders in het hele land met de vraag: 'Doet u mee met een lokale aanpak tegen eenzaamheid?' De eerste wethouders hebben zich inmiddels aangesloten. Zo zetten onder andere de gemeenten Capelle aan den IJssel, Den Haag, Doesburg, Hollands Kroon, Rotterdam, Zaanstad, Zoetermeer en Zuidplas zich vol overtuiging in tegen eenzaamheid.

Wilt u als gemeente niet wachten tot u benaderd wordt voor een afspraak met een van de ambassadeurs? Neem dan contact op via: lokaleaanpakeenzaamheid@minvws.nl

Behoefte aan ondersteuning?

Het Centrum Eén tegen eenzaamheid is in oprichting. Vanuit het centrum wordt de ondersteuning en kennisdeling georganiseerd voor de lokale aanpak. Het Centrum heeft vanaf 1 november adviseurs beschikbaar die kunnen helpen bij:

  • het opzetten van Beweging, Netwerk, Coalitie op lokaal niveau (of regionaal)
  • het opstellen en implementeren van de lokale plannen
  • het vormen van lokale publiekprivate samenwerking
  • het creëren en behouden van bestuurlijk commitment
  • het opzetten en uitrollen van bewustwordingstrajecten
  • de samenwerking met de doelgroep en de sociale omgeving
  • de makeling tussen lokale coalitie en het beschikbare aanbod
  • de ondersteuning van innovaties.

Wilt u een beroep doen op een adviseur? Neem dan contact op voor een verkennend  gesprek, via lokaleaanpakeenzaamheid@minvws.nl

Verdere plannen

Het Centrum gaat een actuele sociale kaart bijhouden en een bibliotheek van goede voorbeelden. Tegelijkertijd vertaalt het Centrum de acties, wensen en energie van de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid door met lokale partners aan de slag te gaan. Verder haalt het Centrum knelpunten en informatie op bij gemeenten en lokale coalities.

Meer informatie