Het kabinet wil in 2018 via inkoop een extra impuls geven aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Dit jaar krijgen circa honderd inkoopprojecten van gemeenten, waterschappen, provincies, Rijksoverheid en andere aanbestedende diensten expertondersteuning.

Er is 5 miljoen euro beschikbaar voor expertondersteuning en leernetwerken.  

Uw pilot of project wordt praktisch ‘on-the-job’ ondersteund, bijvoorbeeld door de benodigde duurzaamheidskennis in te brengen, of door het begeleiden van marktconsultaties en verkenningen.

Het moet gaan om aanbestedingen die worden voorbereid of uitgevoerd, en die wezenlijk effect hebben op CO2-besparing en/of circulariteit.

MVI

Veel overheden en andere publiekrechtelijke organisaties (aanbestedende diensten) werken al aan maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Zo zijn er al meer dan 150 partijen aangesloten bij het Manifest MVI.

Een volgende stap is om de kennis en ervaring te delen met veel meer aanbestedende diensten en deze concreet in de eigen organisaties toe te passen.  

Meer informatie

Kijk voor aanvullende informatie op de website van Pianoo.