Corona heeft onevenredig veel impact op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Daarom roept de VNG alle gemeentebestuurders op om met hen in gesprek te gaan. In de week van 1 tot 5 februari 2021 geven we aan deze dialoog een grote boost.

button laat zien dat u meedoet

 

Corona raakt ons allen in het dagelijks leven en het perspectief voor de toekomst. Voor kinderen en jongeren is deze sociale impact extra hoog. En nu de scholen opnieuw dicht zijn en veel activiteiten zijn afgelast, zijn velen letterlijk ook meer uit zicht. 

Het is voor gemeenten een grote uitdaging om in contact en verbonden te blijven met kinderen en jongeren in hun gemeente. Ook liggen spanningen tussen de generaties op de loer, waarbij jongeren worden weggezet als egocentrisch en ouderen als kwetsbaar. Het voorkomen daarvan is ook in ieders belang. 

De huidige crisissituatie vraagt erom te doorgronden en goed te begrijpen wat er écht speelt, en samen goed zicht te krijgen op de aanpak van urgente problemen én bredere vragen die spelen tussen de verschillende generaties. Uit een recente flitspeiling blijkt dat 3 op de 10 jongeren door de coronacrisis meer behoefte hebben aan politieke invloed. 

Oproep tot dialoog

De VNG roept daarom alle gemeentebestuurders op om in dialoog te gaan met kinderen en jongeren. Juist ook met kinderen en jongeren die normaal niet actief van zich laten horen en via gebruikelijke wegen worden bereikt. Deze dialoog biedt een kans om hulpvragen te formuleren en delen, naar elkaar te luisteren en samen te kijken naar duurzame oplossingen. Waar liggen individuele en collectieve behoeften? Waarover maken ze zich zorgen? Wat speelde er al voor corona dat ze anders zouden willen aanpakken? Hoe kunnen we deze crisissituatie het beste samen doorkomen? En hoe gaan we ook daarna in een andere verhouding met elkaar verder? 

In de week van 1 tot 5 februari willen we een grote boost geven aan deze dialoog. Meer informatie en handvatten voor deze week verschijnen voor medio januari op vng.nl.

Eelco Eerenberg (portefeuillehouder Jeugd, VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs): ‘De bedoeling van deze oproep is om die noodzakelijke extra stap te zetten. Wij willen dat de uitkomsten van deze gesprekken niet vrijblijvend zijn, maar leiden tot vervolgacties, zowel in gemeenten zelf als op landelijk niveau. Daarom roep ik alle gemeentebestuurders op om nog eens extra in gesprek te gaan met de jongeren en kinderen in hun gemeenten. Laat zien dat u meedoet.’

Perspectief voor jongeren

De VNG-werkgroep onder voorzitterschap van Paul Depla doet sinds november 2020 regelmatig oproepen aan gemeenten om jongeren te betrekken bij oplossingen voor de sociale crisis die corona heeft veroorzaakt. 

Meer informatie