Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een enquête uitgezet onder gemeenten over inbesteden. Inbesteden is het zelf uitvoeren van een economische activiteit in plaats van deze door de markt te laten doen. Doet u ook mee?

De enquête is naar aanleiding van de motie Amhaouch c.s. over één digitaal register inbesteden. Onder betrokken partijen bestaat verschil van inzicht over dit probleem. Daarom is er een onafhankelijk onderzoek opgezet naar de aard en de omvang van het probleem.

Doe mee

Hoe meer gemeenten de enquête invullen, des te beter representatiever de uitkomst. De antwoorden zijn anoniem en worden niet herleidbaar verwerkt. Invullen kan tot 1 november.

Meer informatie