Een van de maatregelen uit het Nationaal Preventieakkoord is het versterken van gemeentelijke handhaving op de verkoop van alcohol. Het ministerie van VWS en de VNG hebben samen besloten dat er handvatten voor het toezicht op de Drank- en Horecawet (DHW) voor gemeenten moeten komen.

De handvatten voor toezicht op de DHW kunnen alleen tot stand komen met hulp van uw gemeente. Doet u ook mee? Vul dan voor 1 oktober onderstaande vragenlijst in.

Laat uw stem horen

Met de input die u als gemeente met ons deelt kunt u een bijdrage leveren aan de handvatten om het toezicht op de DHW efficiënter in te richten. Met als doel om samen een verantwoorde verkoop van alcohol te realiseren. 

Meer informatie

Heeft u vragen over het vooronderzoek? Neem dan contact op Bureau Objectief via: handvattentoezichtdhw@leeftijdscontrole.nl

De vragenlijst begint op de tweede pagina van onderstaande link.