Het werk van Movisie wordt voor een groot deel gefinancierd door het ministerie van VWS, daarom stelt dit kennisinstituut jaarlijks een werkplan op. Vooraf hoort Movisie graag wat de kennisbehoeften zijn, onder andere bij gemeenten.

Gemeenten kunnen hun input geven via een online enquête:

'Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelen we kennis over wat echt goed werkt en passen we die kennis toe. De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. We zijn alleen tevreden als we een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie realiseren.' (citaat: website Movisie)

Meer informatie