De organisatie van United Regions (ORU Fogar) zoekt deelnemers voor de Regional Performance Awards voor innovatieve en duurzame manieren van werken. Aanmelding kan tot en met 31 mei. De Awards worden op 16 september worden uitgereikt.

Deelname staat open voor gemeentegrens-overstijgende samenwerkingsverbanden en regio's. Deelnemers moeten lid zijn van de organisatie van United Regions.

Best Practices

Het doel van de awards is het uitlichten van best practices en het stimuleren van lerend vermogen tussen regio’s. In de loop van dit proces kunnen regio’s, ondersteund vanuit het netwerk van de Verenigde Naties, elkaar ontmoeten.  

Awards

In totaal zal de organisatie aan vijf best practices awards uitreiken. De deelnemende best practices worden beoordeeld op innovatie, effectiviteit, efficiëntie en reproduceerbaarheid. Hier wordt ook gekeken naar de Sustainable Development Goals (SDG) zoals neergelegd door de Verenigde Naties in 2018.

Over ORU Fogar

ORU Fogar zet zich in om de stem van regionale overheden te laten horen in internationale lichamen en besluitvormingsprocessen. De organisatie vertegenwoordigd hierbij wereldwijd ongeveer 600 regio’s.

Meer informatie