Hoe brengen gemeenten en hun partners de woonvraag voor zorgdoelgroepen in beeld? Hoe ver zijn partners met de aanpak voor zelfstandig wonende doelgroepen? De ministeries van BZK en VWS, de VNG, Aedes en het G40-stedennetwerk willen antwoord krijgen op deze vragen.

Daartoe doen we een landelijk peiling via Platform31, dat tot 29 mei een online-enquête heeft uitgezet. Hoe bent u op weg? Laat het weten via:

Het invullen van de enquête neemt ongeveer 20 minuten tijd in beslag. Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Langer thuis wonen

Het onderzoek is onderdeel van het Innovatieprogramma Langer thuis wonen - inclusieve wijk 2019-2020 van de G40, de ministeries van BZK en VWS, en Platform31.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over de achtergronden van deze enquête: