Van 14 tot en met 29 november vindt de vijfde editie van de Europese Dagen van Lokale Solidariteit plaats. Daarin wordt aandacht gevraagd voor de rol van lokale en regionale overheden in wereldwijde duurzame ontwikkeling. Doe als gemeente mee en organiseer een evenement in deze weken.

De Europese Dagen van Lokale Solidariteit (EDLS) zijn een jaarlijks terugkerende campagne van PLATFORMA, de pan-Europese coalitie van regio’s en steden actief in internationale samenwerking. 

Dit jaar ligt de focus van de campagne op de thema’s wereldburgerschapseducatie en gedecentraliseerde samenwerking. De coronacrisis heeft aangetoond hoe belangrijk door inwoners gedreven samenwerking is. Dit kan worden aangestuurd en aangemoedigd door verdere wereldburgerschapseducatie. Met gedecentraliseerde samenwerking doelt PLATFORMA op hoe steden en gemeenschappen met elkaar, internationaal, aan capaciteitsopbouw en kennisontwikkeling werken, met oog op duurzame ontwikkeling en crisisherstel.   

Organiseer een evenement

PLATFORMA is voor de EDLS-campagne nog op zoek naar lokale en regionale overheden die gezamenlijk of individueel evenementen organiseren waarin burgers kunnen leren over hoe gemeenschappen wereldwijd onderling met elkaar verbonden zijn. Voorbeelden van evenementen uit vorige jaren zijn lokale informatiecampagnes, debatten en workshops over onderwerpen gerelateerd aan duurzame ontwikkeling en de Global Goals. 

Meer informatie