Lukt het in uw gemeente om de respijtzorg (tijdelijke vervanging van mantelzorg) goed te benutten? Sluiten aanbod en vraag goed op elkaar aan? Welke knelpunten ervaart u? Waar liggen volgens u de kansen? Laat het weten via de VNG/Movisie-enquête over respijtzorg!

Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag. Alvast bedankt voor uw medewerking!

                         >> Direct naar de vragenlijst << 

Landelijke aanjager

Het ministerie van VVWS stelt binnenkort een landelijk aanjager respijtzorg aan. Deze aanjager inventariseert met gemeenten en zorgkantoren welke behoefte er is aan goede respijtzorg, hoe het juiste ondersteuningsaanbod in gemeenten eruit kan zien, en wat er nodig is om vraag en aanbod goed op elkaar aan te sluiten.

Op basis van de inventarisatie wordt gezamenlijk besproken hoe het aanbod verbeterd kan worden. De VNG en Movisie willen graag de landelijke aanjager respijtzorg goed voorbereiden en informeren, vandaar de enquête.

Respijtzorg is de tijdelijke en complete vervanging van mantelzorg zodat de mantelzorger op adem kan komen.