Integriteit, integritisme en reputatiemanagement. Denk actief na over integriteit en bevorder de weerbaarheid van politieke ambtsdragers zijn. Dat waren een paar belangrijke boodschappen tijdens de ‘Integriteit in de avond’ van november.

Volksvertegenwoordigers en griffiers van decentrale overheden gingen hierover met elkaar in gesprek gegaan.  

  • Hoogleraar Zeger van der Wal ( Ien Dales Leerstoel), opent als avondvoorzitter met een korte reflectie op de bijzondere positie van volksvertegenwoordigers die voortdurend in de schijnwerpers staan.
  • Leo Huberts (hoogleraar Bestuurskunde  Vrije Universiteit Amsterdam) prikkelt de aanwezigen door verschillende definities van integriteit naast elkaar te zetten.
  • Jan Schinkelshoek, communicatieadviseur en voormalig politicus schetst in zijn bijdrage over reputatiemanagement dat het maatschappelijke klimaat voor politici niet makkelijk is.

Meer informatie

Er is van dit debat een uitgebreide terugblik gemaakt. U leest dat hieronder.